Instytucje współpracujące z Caritas Parafialną

wtorek, 05 lipca 2011 14:07
Drukuj

Caritas Diecezji Gdańskiej:

    http://gdansk.caritas.pl/

Hospcjum Pomorze Dzieciom:

    http://www.pomorzedzieciom.pl/

Parafia Mały Kack w Gdyni:

    http://www.chrystuskrolkack.pl/

Caritas Diecezji Tarnowskiej:

    http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/

Księża Werbiści:

    http://www.werbisci.pl/

Parafia Matki Bożej Królowej Korony  Gdańsk-Oliwa, oo. Cystersi:

    http://www.oliwa.cystersi.pl/

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego Gdańsk-Wrzeszcz:

    http://diecezja.gdansk.pl/parafia/194

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego:

    www.zssbatorego.eu