Nowa organizacja ruchu przy wjeździe na parking

poniedziałek, 12 września 2016 12:59
Drukuj
Nowa organizacja ruchu przy wjeździe na parking
od 3 października (poniedziałek)


Informujemy wszystkich użytkowników parkingu przy parafii, iż od 3 października (poniedziałek) zostanie zamknięty wjazd na parking parafialny od ulicy Wodnika (naprzeciw gimnazjum - przed głównym wejściem do Kościoła). Wjazd i wyjazd na parking będzie za kaplicą od nowo wybudowanej ulicy Hery i zostanie dokładnie oznakowany tablicami informacyjnymi. Zmiana organizacji ruchu przy parafii św. Polikarpa dokonuje się na prośbę parafian w celu zapewnienia bezpieczeństwa wiernym wychodzącym z kościoła, zwłaszcza dzieciom, a także stworzenia drogi przeciwpożarowej w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.