• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Parafia pw. św. Polikarpa
Biskupa Męczennika
w Gdańsku-Osowej

Witaj szkoło!

Email Drukuj PDF

 

Image

 

 

Image

 

 

Witaj szkoło!
Vivat Academia!

       
       Już od kilku dni na szkolnych korytarzach rozbrzmiewa dźwięk  dzwonków i przyjazny gwar uczniowskich rozmów. W klasach trwa pełne ciekawości skupienie. Wkrótce jeszcze zabrzmi radośnie studenckie „Gaudeamus igitur” i po brzegi zaludnią się drogi do prawdy, której blask rozbłyska w świecie i człowieku. Kto szuka prawdy, znajduje jej światło. Stąd wszelkie wysiłki podjęte na drogach do prawdy nazwano „oświatą”, bo prawda oświeca, napełnia mądrością i owocuje pożytkiem. Samo zaś jej poznanie zwykło się określać wiedzą. Jednakże nie ma takiej wiedzy, która by objęła całą prawdę. Doświadczył już tego wielki filozof Sokrates, który stwierdził, że im więcej wie, tym mniej wie. Brzmi to trochę paradoksalnie, ale życzyłbym każdemu takiej wiedzy, takiego poznania prawdy, jakim cieszył się ten starożytny myśliciel. Drogi do prawdy utożsamiają się z różnymi dziedzinami wiedzy, przy czym, idąc konsekwentnie chociażby jedną z nich, można dojść do Tego, który jest źródłem prawdy, który jest samą prawdą. Odblask tej prawdy – jak wspomniałem – można oglądać w całym stworzeniu. Poznawanie go sprawia, że całe stworzenie staje się bardziej przyjazne i bardziej służy człowiekowi. Jednakże trzeba tu mieć na uwadze fakt, że poznawana prawda, czyli wiedza wtedy służy człowiekowi, gdy jest wykorzystywana zgodnie z wolą Tego, który jest źródłem prawdy. Doświadczenie życia aż nadto potwierdza ten fakt. Oto na przykład odkrycie atomu może być wielkim pożytkiem, ale też może obrócić się przeciwko człowiekowi. Służy człowiekowi wtedy, gdy w korzystaniu z niego uwzględnia się przykazanie Boże: „Nie zabijaj”. Ale gdy to przykazanie się odrzuci, wtedy każdy wynalazek może stać się zagrożeniem. Wiedza bowiem może służyć życiu i może to życie niszczyć. Zależy od tego, czy w korzystaniu z wiedzy słucha się Boga, czy odrzuca się Jego prawa.   Zatem nie wystarczy tylko zdobywać wiedzę, trzeba też poznawać Boże prawo, które uczy, jak z tej wiedzy korzystać, jak żyć, by nie stawać się krzyżem dla innych; jak żyć, by było więcej dobra i piękna w nas, i wokół nas.
       Uczniom, studentom, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim ludziom nauki życzę Bożej pomocy w odkrywaniu i poznawaniu prawdy. Życzę też ogromnej pokory wobec niej. Życzę, aby wszyscy poznając prawdę, poznali także jej źródło – Boga, który jest Miłością, który stwarzając świat, tak go umiłował, że Syna swego dał, aby ten świat był przez Niego zbawiony.

 

Ks. proboszcz Wiesław Szlachetka