• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Parafia pw. św. Polikarpa
Biskupa Męczennika
w Gdańsku-Osowej

Odpust Parafialny 2010

Email Drukuj PDF

ODPUST PARAFIALNY

23 lutego

Uroczystość św. Polikarpa Biskupa Męczennika
 Suma Odpustowa o godz. 18.00

Na Sumie Odpustowej będziemy gościć wszystkich proboszczów Dekanatu Oliwskiego
oraz innych kapłanów zaprzyjaźnionych z naszą Parafią.
Serdecznie zapraszamy.

Wasi duszpasterze

 

Co to jest odpust?

 

Co roku, w dniu 23 lutego, nasza Parafia obchodzi uroczystość odpustową ku czci naszego patrona św. Polikarpa Biskupa Męczennika. W tym dniu w naszej Parafii można zyskać odpust zupełny.
 
Aby zrozumieć istotę odpustu, trzeba wpierw mieć na uwadze skutki grzechu ciężkiego. Każdy grzech ciężki zaciąga wobec Bożej sprawiedliwości podwójną karę: „wieczną” i „doczesną”. „Karą wieczną” jest piekło. Karą zaś doczesną jest konieczność odpokutowania za grzech. „Kara wieczna” jest nam darowana w momencie spowiedzi, gdy otrzymujemy rozgrzeszenie. Natomiast „kara doczesna”, czyli konieczność odpokutowania za grzech pozostaje. „Kary doczesnej”  możemy pozbyć się na dwa sposoby.

Pierwszym sposobem jest podjęcie pokuty a dokładniej czynów pokutnych, o których mówi Pan Jezus. Są nimi: modlitwa, post, jałmużna. Trzeba pamiętać, że te czyny pokutne można wypełniać jedynie w życiu ziemskim. Jeśli jednak           w życiu ziemskim nie zdążymy dopełnić należnej pokuty, to po śmierci czeka czyściec – stan biernej pokuty, która polega na jakimś doznawanym cierpieniu. Zwykło się wtedy mówić o duszach w czyśćcu cierpiących.

Drugim sposobem pozbycia się „kary doczesnej” jest uzyskanie odpustu zupełnego. Taki odpust możemy zyskać właśnie m.in. z okazji patronalnego święta parafii – w naszym przypadku – w Dniu Wspomnienia św. Polikarpa Biskupa Męczennika. Trzeba jednak spełnić określone warunki:

1/ Uczestniczyć w tym dniu we Mszy św. i przyjąć Komunię;
2/ Ofiarować dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego;
3/ Wyzbyć się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.

Odpust ten można uzyskać dla siebie lub za zmarłych. Ogólny kontekst ewangelicznego przesłania pozwala też przypuszczać, że odpust staje się udziałem również tych wszystkich, którzy z powodów kanonicznych nie mogą przyjąć Komunii, ale jej bardzo pragną uczestnicząc we Mszy św. Możliwość zyskiwania odpustu zupełnego jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które pozwala nam korzystać z zasług Świętego Patrona naszej Parafii. Warto zatem zwrócić uwagę na bezcenny dar odpustu. Warto z tego daru skorzystać, by doświadczyć głębokiej radości, że przez zyskany odpust, w danym momencie, jestem w pełni mieszkańcem nieba.

 

Ks. Wiesław Szlachetka