• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Parafia pw. św. Polikarpa
Biskupa Męczennika
w Gdańsku-Osowej

List Misjonarzy na Renowację Misji Świętych 2008

Email Drukuj PDF
 LIST MISJONARZY
 na RENOWACJĘ MISJI ŚWIĘTYCH
 DO PARAFII ŚWIĘTEGO POLIKARPA – BPA i MĘCZENNIKA
 W GDAŃSKU - OSOWIE
 
 16 – 23 listopada 2008r.


Umiłowany Księże Proboszczu, Księża Wikariuszu,
Bardzo mi Drodzy Parafianie !!!

W pierwszych słowach przesyłam całej Waszej rodzinie parafialnej bardzo serdeczne pozdrowienia. Pozdrowienia tym serdeczniejsze, że już wkrótce przybędę do Was powtórnie, aby Wam przypomnieć wielkie dzieła Miłości Boga, i Jego Nieskończonego Miłosierdzia, które stały się przecież także Waszym szczególnym udziałem, gdy przed dwoma laty sam Jezus Zbawiciel nawiedził Waszą parafię, w wędrującym wizerunku Miłosierdzia Bożego.
Zmienił się od czasu Misji rys personalny waszej Parafii. Ks. Franciszka zastąpił ks. Andrzej. Ksiądz Proboszcz wraz z parafianami rozpoczął prace nad budową nowej świątyni, a także zmieniły się pewnie realia życiowe wielu z Was i pojawiły się nowe wyzwania. Dlatego jest doskonały czas na Renowację Misji Świętych, które wtenczas prowadzili – w dość trudnych okolicznościach – ojcowie Franciszkanie….
Same zaś dni Renowacji Misji – odnowienia, nawrócenia samych siebie, angażują - tak jak wtedy Misje – wszystkich ludzi, wszystkie grupy i stany społeczności parafialnej: dzieci przedszkolne i szkolne, młodzież na wszystkich poziomach edukacji, aż po studiujących akademików, ojców i matki, mężczyzn i kobiety, starszych, szczególnie chorych, osoby samotne, młodych małżonków, rodziców i całe rodziny, a także naszych drogich zmarłych.
MISJE tak jak RENOWACJA – to działanie samego Jezusa, który nawiedził w tamte niezapomniane dni Waszą - kochaną parafię, a teraz ponownie utwierdza naszą wiarę – musi mieć swoje odniesienie do naszego życia na tej ziemi, a wobec Boga i ludzi zaniedbanych - domaga się naszej nowej postawy, nowego świadectwa: i modlitwy i działania.
Dlatego teraz, już nie oo. Franciszkanie ale Misjonarz – ze zgromadzenia o. Pallotynów – jako wysłannik Kościoła przybędę, aby z Waszymi Duszpasterzami modlić się za Was, byście w Waszych Dobrych Postanowieniach wytrwali i umacniając swojego Ducha w wierności, innym dopomogli zbawić swoją duszę.
Mamy pozwolić Jezusowi przeniknąć głębię osobowości, umocnić władze duchowe człowieka: serce, wolę, rozum, dlatego odnosimy się do każdego z Was zapraszając wszystkich: i tę cząstkę wierną, praktykującą, zgromadzoną przy Chrystusie, wokół Jego ołtarza i Jego kapłanów, którą stanowicie właśnie Wy, drodzy Bracia i Siostry, ale także tę grupę parafian obojętnych, nierzadko zbuntowanych, skrzywdzonych, nieszczęśliwych, jakkolwiek toczy się ich życie, zawsze pozostają przecież naszymi krewnymi, czy przyjaciółmi, naszych bliskimi, dziećmi, braćmi czy siostrami. Oni nie są gorsi, nie mogą być zostawieni sami sobie, przeciwnie, to my mamy przecież nakaz dbać nie tylko o swoje zbawienie, ale zanieść i dać odczuć zbawienie także innym.
Nadchodzi czas, aby Bogu z wdzięcznością oddać hołd i podziękę, przyjmując Jego wolę i Jego przykazania jako drogę i sposób mojego życia, bo przecież ON jest Drogą Prawdą i Życiem.!!!
Każdy dzień Renowacji ma swój szczególny odrębny charakter i znaczenie, dlatego zróbmy wszystko, aby żadnego nie zaniedbać, ani nie zmarnować. I tak:
Niedziela to czas wezwania całej Ludzkości do Nawrócenia, Pokuty i życia z Bogiem. Najważniejsze zatem jest moje świadectwo o Bogu wobec drugiego człowieka, bo jego zbawienie zależy ode mnie. Te dni radości dla całej Parafii są wezwaniem do wielkiego świętowania, bo to przecież Misje w Parafii.
W poniedziałek – na samym wstępie – tematem dnia będzie Obraz, a jego publiczne uwielbienie, odnowienie i przyjęcie na nowo chrztu, uświadomi moją przynależność do Boga i całą konsekwencję tej „boskiej adopcji”. / przyniesiemy świece chrzcielne /
Wtorek – dzisiaj rozważamy KORONKĘ, modlitwę która jest potęgą i wzorem życia z Bogiem. Niewiele daje modlitwa jeśli pomija to co stanowi istotę Koronki. Ta modlitwa podana przez Jezusa jest modlitwą ludzi III – tysiąclecia. W te dni gromadzimy także Kobiety i Mężczyzn na swoje nauki stanowe.
 Środa – przypomnienie grzechu i skutków tej „zdrady Boga i siebie samego”, to jednocześnie czas radości, że Bóg przebacza, nie gniewa się, nie zrywa z człowiekiem, ale go ratuje i mu służy Dzień spowiedzi to przecież – Dzień największego i niezasłużonego Miłosierdzia. Szczera, dobrze przygotowana i odprawiona spowiedź zawsze daje radość życia.
Czwartek – Dzień przebłagania Boga i Pojednania we wspólnocie. To najszczególniejszy dzień w misjach świętych i trzeba aby była zgromadzona cała parafia.
Piątek – „Nie ma Miłosierdzia bez Cierpienia…” Zbawienie zrodziło się z ofiary Krzyżowej, dlatego w tym właśnie dniu polecamy Bogu wszystkich naszych Chorych, a także dusze naszych zmarłych. Nie ma chrześcijańskiego życia bez Krzyża. Niech ofiara Krzyża dla chorych i cierpiących będzie umocnieniem w świadectwie męczeństwa, a naszych bliskich zmarłych i wszystkich parafian wyprowadzi z ciemności grobu, do światłości zmartwychwstania.
Sobota – uświadomi nam, że przez tę ziemię idziemy razem. We Wspólnocie. Powstajemy z miłości i dla miłości istniejemy, jej służymy i ją odbieramy jako nagrodę. Małżeństwo i Rodzina to odwzorowanie największej miłości, czyli Boga. Małżonkowie odnawiają wtedy ślubowania małżeńskie, a konsekwencje tych ślubów spełniamy wszyscy: i dzieci, i starsi, samotni i chorzy, aby zrozumieć wartość tej jedynej wspólnoty życia i miłości jaką jest Rodzina.
Niedziela zakończenia Misji św., czyli Dzień Dziękczynienia Bogu we Wspólnocie. Znak dziękczynienia to znak Eucharystii, znak zbawienia swojej duszy. „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije ma życie wieczne”… Eucharystia to największy dokument Miłości i Zbawienia. Sakrament Eucharystii jest źródłem odkupienia, dlatego dzisiaj cała wspólnota parafialna przyjmuje Komunię św. generalną jako dziękczynienie i uwielbienie Boga… Tego wieczora gromadzimy w parafialnym Wieczerniku wszystkich Apostołów życia parafialnego z poszczególnych grup modlitewnych i apostolskich – a jest ich w waszej parafii nie mało. Dla nich to „wieczernikowe” spotkanie jest nowym rozesłaniem „aż po krańce świata...”. Bo taka jest potrzeba świadectwa Bożej Miłości.

Szczegółowy plan tej II części Misji ogłoszą Wam wasi kapłani, a ja proszę już dzisiaj o wielką modlitwę w tej intencji, bo czas jest najwyższy!!!
 Niech każdy, komu zbawienie nie jest obojętne, doda do swojego pacierza czy Różańca – ulubioną swoją modlitwę za cała parafię i za nas – Misjonarzy.
W tym duchu przybędę ponownie do Waszej parafii, prosząc św. Polikarpa Biskupa i Męczennika i wszystkich Świętych Patronów Waszych, zwłaszcza samego Jezusa Chrystusa Zbawiciela - Króla Miłosierdzia o orędownictwo i pojednanie Waszej parafii. Cieszę się na to Misyjne spotkanie na Waszej świętej, gdańskiej ziemi i spodziewam się, iż nikogo z Was nie zabraknie oraz, że przyjmiecie moją posługę, jakby posługę samego Jezusa.
„Szczęść Boże” w przygotowaniu przedmisyjnym i Waszym życiu osobistym!
 Do bliskiego już zobaczenia.
 
  o. Emilian SAC
  / misjonarz – pallotyn /