• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Parafia pw. św. Polikarpa
Biskupa Męczennika
w Gdańsku-Osowej

KOMUNIKAT o modlitwie w intencji powołań kapłańskich

Email Drukuj PDF


Gdańsk Oliwa, dnia 7 lipca 2008

KURIA METROPOLITALNA GDAŃSKA
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk - Oliwa
tel. (58)552-00-51; fax. (58)552-27-75
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


KOMUNIKAT

o modlitwie w intencji powołań kapłańskich


 „Tam, gdzie trwa gorliwa modlitwa, budzą się powołania”
(Benedykt XVI).


 
Okres wakacji to dla młodych ludzi czas odpoczynku, ale także refleksji nad dalszą drogą życia. Pośród wielu sposobów naśladowania Chrystusa jest droga szczególna – powołanie kapłańskie. Poprzez modlitwę i rozważanie Słowa Bożego starajmy się usłyszeć wezwanie, które Jezus kieruje do nas: „Pójdź za Mną” (Łk 5, 27).

Dzisiaj, podobnie jak dwa tysiące lat temu, potrzebny jest kapłan, aby poprzez słowo i posługę sakramentalną dawać świadectwo o Chrystusie, który, objawiając nam swoją zbawczą miłość, żyje i działa w Kościele.

Kapłan jest potrzebny, aby wskazywać ludziom, że pomimo wielorakich problemów, nasze życie ma sens, że jest ono piękne, że ma swoją niezwykłą godność od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Kapłan jest potrzebny, aby głosić, że warto jest żyć w wolności, kształtowanej przez prawdę i miłość zawartą w Bożych przykazaniach. Kapłan jest potrzebny, aby „głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie i pocieszać wszystkich zasmuconych” (por. Iz 61, 1-2).

Kościół, posłuszny poleceniu Chrystusa, zawsze prosi Pana Boga, aby „posłał robotników na żniwo swoje” (por. Łk 10, 2). Okres wakacji jest szczególnym czasem tej modlitewnej prośby o nowe i święte powołania kapłańskie dla naszej Diecezjalnej Wspólnoty. Chrystus zaprasza młodych ludzi, aby z odwagą wiary, wbrew panującym nurtom laickiej wizji świata i człowieka, poszli za Nim ewangeliczną drogą prawdy i życia.

Troska i odpowiedzialność za budzenie i rozwijanie powołań kapłańskich jest szczególnie ważnym zadaniem duszpasterzy. Dlatego zwracam się z prośbą do Przewielebnych Księży Proboszczów oraz ich Współpracowników, a także do osób konsekrowanych, wspólnot parafialnych, rodzin, stowarzyszeń i ruchów katolickich o dar gorącej modlitwy w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich. Podczas sprawowanej Eucharystii warto włączyć tę intencję do Modlitwy wiernych, a  na zakończenie odmówić wybrany tekst Modlitwy o powołania (w załączeniu). 


Z kapłańskim pozdrowieniem

 

Ks. Biskup dr Ryszard Kasyna
Wikariusz Generalny

Ks. dr hab. Jacek Bramorski
rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego

 

----------------------
Znak: III D 2 a – 63/2008


 
 
Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego
afiliowanego do Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
w roku akademickim 2008/2009 


1) Kandydatem do seminarium duchownego może być jedynie mężczyzna ochrzczony, który w duchu wiary odczytuje powołanie do posługi kapłańskiej oraz posiada szczerą wolę pełnego rozeznania tego powołania z pomocą Kościoła.

2) Dodatkowym warunkiem jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza z kandydatem ks. rektor. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania (tel. 0-58 552-00-50).
 
3) Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy przedstawić następujące dokumenty:
• podanie (skierowane do Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego),
• życiorys,
• świadectwo chrztu i bierzmowania,
• świadectwo maturalne,
• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• opinia ks. proboszcza,
• opinia ks. katechety ze szkoły średniej,
• karta zdrowia i zaświadczenie lekarskie,
• 5 fotografii,
• wypełniony formularz dla kandydatów na studia na Wydziale Teologicznym UKSW (do pobrania w GSD),
• ksero dowodu osobistego,
• ksero książeczki wojskowej (strony z adnotacjami).
4)  Po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej wszyscy zakwalifikowani kandydaci muszą także dokonać rejestracji internetowej i opłaty rekrutacyjnej wymaganej przez UKSW zgodnie z zasadami podanymi na stronie: www.irk.uksw.edu.pl .

5) Termin zgłoszeń upływa dnia 10 września 2008 r.


 
MODLITWA O POWOŁANIA
PAPIEŻA PAWŁA VI

 

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami i Swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.

Ty o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, aby dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. AMEN

 

MODLITWA O POWOŁANIA
PAPIEŻA JANA PAWŁA II

 

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli “tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. AMEN.