• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Parafia pw. św. Polikarpa
Biskupa Męczennika
w Gdańsku-Osowej

Kolęda A.D. 2012/2013

Email Drukuj PDF

Drodzy Parafianie

       Z radością w Panu oczekujemy na duszpasterskie spotkania z naszymi Parafianami podczas zwyczajowych kolęd. Celem tych spotkań jest przede wszystkim przekazanie kapłańskiego błogosławieństwa, które jest życzeniem dóbr najważniejszych, bo pochodzących od Boga i potrzebnych dla naszego zbawienia. Bóg wypełniając swój zbawczy plan w naszej ludzkiej historii działa przez widzialne znaki, przez które przekazuje swoją łaskę. Do tych znaków Bożej łaskawości należą sakramenty, a także kapłańskie błogosławieństwo, które w swej najdawniejszej formie, z Bożego polecenia, brzmi następująco: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,22-27). Treść tego starotestamentalnego błogosławieństwa współgra z przedmiotem misji Chrystusa zleconej Apostołom: „Idźcie, oto was posyłam...Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim” (Łk 10,5).
       Dodatkowym atutem wizyty duszpasterskiej jest przyjazny klimat stworzony przez Święta Bożego Narodzenia, który pozwoli bliżej się poznać i wzajemnie pokrzepić Bożym Słowem. Będzie to także szczególna okazja, aby wypowiedzieć pod adresem swoich duszpasterzy oczekiwania dotyczące wspólnej troski o Parafię. Troska ta nabiera wyjątkowego znaczenia, zwłaszcza gdy uwzględni się tematykę obecnego roku liturgicznego, który przeżywamy pod hasłem: "Być solą ziemi”. Jest naszym ogromnym życzeniem, aby Parafia, którą tworzymy, była taką solą, która nadaje dobry smak międzyludzkim relacjom, aby też była przyjaznym domem dla wszystkich, zwłaszcza dla tych Parafian, którzy od niedawna u nas mieszkają. Mamy nadzieję, że bardzo szybko się zaprzyjaźnimy, tym bardziej, że łączy nas ten sam chrzest i ta sama wiara.  
       Drodzy Parafianie, ogromnie cieszylibyśmy się, gdybyśmy mogli spotkać się z całymi Rodzinami. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którym na tym spotkaniu zależy. Zwykle odwiedzać będziemy domy naszych Parafian w godzinach 17.00 – 21.00, a w soboty i niedziele w godzinach 14.00 – 21.00. Mamy też nadzieję, że podczas wizyty duszpasterskiej zastaniemy wyłączone telewizory, ściszoną muzykę, że na domowym ołtarzu obok Krzyża, Pisma Świętego i zapalonej świecy znajdą się także katechetyczne zeszyty lub indeksy Dzieci i Młodzieży, które są świadectwem poznawania tego, co najważniejsze – a więc Bożego planu zbawienia i siebie w tym planie.
       Już teraz dziękujemy za każdy gest życzliwości, za gościnność, modlitwę i ofiary, które w całości będą przeznaczone na budowę naszego kościoła. Niech Boże Dziecię przypomina nam, że jesteśmy Dziećmi Bożymi i dziedzicami nieba! Niech szczęściem się darzy Nowy Rok! Niech Boża opatrzność czuwa nad nami!

Wasi duszpasterze:
Proboszcz Ks. Wiesław Szlachetka
Wikariusz Ks. Piotr Zaremba
 
 
 
27.12. – ul. Galaktyczna, Nike, Gołębiewo (godz.17.00-21.00)
28.12. – ul. Jelenia, Osowski Zakątek (godz.17.00-21.00)
29.12. – ul. Łosiowa, Sarnia, Kielnieńska (godz.14.00-21.00)
30.12. – ul. Herkulesa, Heleny (godz.14.00-21.00)
02.01. – ul. Wegi, Feniksa (godz.17.00-21.00)
03.01. – ul. Bliźniat (godz.17.00-21.00)
04.01. – ul. Wodnika str. parzysta, Delfina, Wolarza (godz.17.00-21.00)
05.01. – ul. Bereniki (godz.14.00-21.00)
06.01. – ul. Syriusza (godz.14.00-21.00)
07.01. – ul. Wodnika, str. nieparzysta, Komety (godz.17.00-21.00)
08.01. – ul. Horacego, Junony str. nieparzysta (godz.17.00-21.00
09.01. – ul. Jutrzenki, Junony str. parzysta (godz.17.00-21.00)
10.01. – ul. Tezeusza, Hermesa str. nieparzysta i parzysta nr 2-12 (godz.17.00-21.00)
11.01. – ul. Hermesa str. parzysta od nr 14 – do końca (godz.17.00-21.00)
12.01. – ul. Kasjopei (godz.14.00-21.00)
13.01. – ul. Hery 2, 4, 6, 8, 10, 12 (godz.14.00-21.00)
14.01. – ul.  Hery 14, 16, 18 (godz.17.00-21.00)
15.01. – ul. Orfeusza str. nieparzysta, Marsa z wyjątkiem nr 24,26 (godz.17.00-21.00 
16.01. – ul.  Flory, Homera (godz.17.00-21.00)                                                                                            
17.01. – ul. Orfeusza 2, 4, 6, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 (godz.17.00-21.00)
18.01. – ul. Orfeusza 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 (godz.17.00-21.00)
19.01. – ul. Koziorożca 13, 15, 17, 19; ul. Perseusza (godz. 14.00-21.00)
20.01. – ul. Koziorożca: od nr 21 do końca (godz. 14.00-21.00)
21.01. – ul. Ariadny, Eurydyki (godz.17.00-21.00)
22.01. – ul. Diany, Parysa (godz.17.00-21.00)
23.01. – ul. Akteona, Artemidy (godz.17.00-21.00)
24.01. – ul. Achillesa, Dionizosa (godz.17.00-21.00)
25.01. – ul. Cefeusza, Marsa 24, 26 (godz.17.00-21.00)
26.01. – ul. Jednorożca str. nieparzysta (godz.14.00-21.00)
27.01. – ul. Jednorożca str. parzysta (godz.14.00-21.00)
28.01. -  ul. Międzygwiezdna str. nieparzysta (godz.17.00-21.00)
29.01. -  ul. Międzygwiezdna str. parzysta (godz.17.00-21.00)
30.01. -  ul. Owczarnia i na indywidualne życzenie (godz. 16.00 – 21.00)
31.01. – na  indywidualne życzenie (godz.17.00-21.00)