• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Parafia pw. św. Polikarpa
Biskupa Męczennika
w Gdańsku-Osowej

Wizytacja kanoniczna w naszej Parafii 2012

Email Drukuj PDF
Druga wizytacja kanoniczna w naszej Parafii

(10-11 marca 2012r.)

    W historii naszej młodej parafii będziemy przeżywać już drugą wizytację kanoniczną. W instrukcji o kanonicznej wizytacji parafii, która znajduje się w dokumentach III Synodu Gdańskiego czytamy: „Biskup diecezjalny jest kapłanem, nauczycielem i pasterzem wspólnoty diecezjalnej. W swej posłudze pasterskiej uwydatnia też eklezjalną strukturę diecezji, głównie zaś, gdy celebruje Eucharystię i głosi Słowo Boże w poszczególnych Parafiach oraz utwierdza wspólnotę w wierze, nadziei i miłości. Biskup realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach kanonicznej wizytacji parafii”. 
    Pierwszą wizytację w naszej Parafii przeprowadził Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna 26 lutego 2006 r. W protokole powizytacyjnym napisał m.in.: „Pragnę serdecznie podziękować za ofiarną pracę i trud Kapłanom oraz Wiernym Świeckim zaangażowanym w grupach apostolskich i prężnie działającej Radzie Duszpasterskiej, za umiejętność współpracy w duchu nowej ewangelizacji i zatroskanie w dzieło budowy wspólnoty parafialnej i całego zaplecza. Wszystkim bez wyjątku wiernym, młodej i dynamicznej osowskiej parafii, szczególnie zaś tym, którzy w różnoraki sposób włączyli się w budowanie Kościoła Chrystusowego we wspólnocie parafialnej Parafii św. Polikarpa, poprzez pracę, radę, zaangażowanie apostolskie, modlitwę i ofiarność, z serca błogosławię na dalsze wysiłki budowania Kościoła z żywych kamieni serc, jak również w budowie kościoła parafialnego, życząc wytrwałości i radości w tym zbawczym dziele dla chwały Bożej i ku pożytkowi całej wspólnoty parafialnej”. 
Ks. Abp. Gocłowski 
    Drugą wizytację kanoniczną przeprowadzi Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, który dekretem z dnia 8 maja 2000 r. erygował naszą Parafię. W dniu 3 sierpnia 2000 r. poświęcił krzyż misyjny i plac pod budowę kościoła, a 20 listopada 2001 r. dokonał poświęcenia kaplicy, w której obecnie sprawowana jest liturgia. Później wielokrotnie odwiedzał naszą Parafię jako szafarz sakramentu Bierzmowania.
    Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski urodził się 16 września 1931 roku w Piskach, gdzie rodzice zakupili gospodarstwo rolne, po powrocie z emigracji w USA. Jest absolwentem gimnazjum księży misjonarzy w Krakowie, w szeregi, których wstąpił po maturze. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 w Krakowie. Jest doktorem prawa kanonicznego. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Rzymie. Pełnił funkcję wizytatora zgromadzenia misjonarzy, trzykrotnie był rektorem Seminarium Duchownego w Gdańsku. 23 marca 1983 roku został mianowany biskupem tytularnym Benevento i biskupem pomocniczym biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka, konsekrowany 17 kwietnia 1983 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 31 grudnia 1984, po śmierci Biskupa Lecha Kaczmarka, został mianowany biskupem gdańskim, od 25 marca 1992 był arcybiskupem metropolitą gdańskim. Sprawowanie urzędu zakończył 26 kwietnia 2008 r. Na kartach historii Kościoła w Polsce zapisał się też licznymi dokonaniami jako Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu, członek Rady Stałej Episkopatu Polski, Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Moderator Krajowy Duszpasterstwa Ludzi Morza. 10 listopada 2011 r., podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości, został odznaczony Orderem Orła Białego. To najwyższe odznaczenie państwowe zostało nadane Księdzu Arcybiskupowi w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla życia publicznego i społecznego, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w dziele pojednania między ludźmi. (źródło: portal Archidiecezji Gdańskiej).
    Podczas wizytacji Ksiądz Arcybiskup spotka się w sobotę (10 marca) o godz. 11.00 z poszczególnymi grupami duszpasterskimi działającymi w naszej Parafii, a więc z Radą Duszpasterską, parafialną Caritas, Służbą Liturgiczną Ołtarza, Kręgami Rodzin, Oazą Dzieci Bożych, Wspólnotami Żywego Różańca, Wspólnotą Marana-Tha, Grupą Modlitwy św. Ojca Pio, Grupą Biblijną, Wspólnotą Fatimską, Parafialnym Klubem Filmu Religijnego „Offczarnia”. Oprawę muzyczną tego spotkania będą pełnić: Schola Cantica, Młodzieżowy Zespół „Izmir” i Schola Dziecięca. Na tym spotkaniu także byłyby mile widziane Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. Również w sobotę Ksiądz Arcybiskup przeprowadzi wizytację kancelarii parafialnej oraz udzieli naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Ponadto będzie uczestniczył z nami w niedzielnej liturgii (11 marca), a o godz. 12.00 odprawi Mszę św. i wygłosi homilię.
    Prosimy wszystkich o modlitwę, aby to niezwykle ważne wydarzenie w dziejach naszej Parafii przyniosło błogosławione owoce.

Wasi Duszpasterze:
Ks. Proboszcz Wiesław Szlachetka
Ks. Wikariusz Piotr Zaremba